Välkommen till årsstämman som hålls den 23:e maj kl 19.00 i Beckombergaskolans matsal.

Ladda ner kallelsen genom att klicka här.

Ladda ner Fornvårdens årsredovisning för 2018 genom att klicka här.

Ladda ner Fornvårdens budget genom att klicka här.

För information om föreslagen uttaxering för den enskilda medlemmen, vänligen kontakta styrelsen.

Posted in Nyheter
Share this post, let the world know

Leave a Reply