Nu är det dags att hämta det nya parkeringstillståndet. De finns tillgängliga hos Stefano Bianchi på Dolomitgränd 8 endast nedanstående tider:

Måndag-torsdag 18-21/12   17.30-19.00

Onsdag-torsdag  27-28/12  17.30-19.00

Tillfälliga parkeringstillstånd kan hämtas hos alla styrelsemedlemmar:

Cecilia Berglin, Dolomitgränd 6
Stefan Bianchi, Dolomitgränd 8 (Även permanenta tillstånd)
Olof Nauclér: Dolomitgränd 10
Andreas Söderström, Agatvägen 8
Robert Engfelt: Agatvägen 20
Sara Norring: Agatvägen 26