Styrelsen

Styrelsen för Fornvårdens Samfällighetsförening består av:

Stefano Bianchi, ordförande, Dolomitgränd 8

Robert Engfelt, ledamot, Agatvägen 20

Olof Nauclér, kassör, Dolomitgränd 10

Sara Norring, sekreterare, Agatvägen 26

Cecilia Berglin, ledamot, Dolomitgränd 6

Andreas Söderström, ledamot, Agatvägen 8

Elisabeth Petersson, ledamot, Styresman Sanders väg

Suppleanter:

Helena Grahn, Agatvägen 19

Per Larsson, Basaltgränd 6

Valberedning:

Pernilla Söderström, Agatvägen 8

Du kontakar styrelsen genom e-post till: styrelsen@fornvarden.org