Om Fornvårdens SFF

Fornvårdens Samfällighetsförening grundades 2008 och ansvarar för skötsel och underhåll av mark och vägar i den del av Beckombergaområdet som sträcker sig längs Styresman Sanders väg, Agatvägen, Dolomitgränd, Grafitgränd, Ebonitgränd och Basaltgränd.

Området är bebyggt med punkthus, samt rad- och parhus och föreningen har 129 medlemmar inkl. de två bostadsrättsföreningarna BRF Becknabergha och BRP Beckomberga Park.