Stadgar och protokoll

Protokoll från årstämman 2017 eller tidigare fås på begäran.